Skip to content
Advertisements

Αρχείο για

Η φούσκα της αγοράς του Souk al-Manakh του 82’ – Α’ Μέρος

Παρουσιάζεται η χρηματιστηριακή φούσκα του 82' στην αγορά του Souk al-Manakh του Κουβέιτ. Πρώτο μέρος

Read more

Η τραπεζική κρίση του 92’ στη Σουηδία – Μέρος Β’

Παρουσιάζεται το επιτυχημένο παράδειγμα της Σουηδίας για την αντιμετώπιση της τραπεζικής κρίσης που χτύπησε τη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 90'

Read more

Η τραπεζική κρίση του 92’ στη Σουηδία – Μέρος Α’

Παρουσιάζεται το επιτυχημένο παράδειγμα της Σουηδίας για την αντιμετώπιση της τραπεζικής κρίσης που χτύπησε τη χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 90'

Read more

Το σύστημα του Bretton Woods Μέρος Γ’ – Κατάρρευση του συστήματος

Παρουσιάζεται η κατάρρευση του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών και η κατάσταση που το διαδέχτηκε

Read more

Το σύστημα του bretton Woods Μέρος Β’ – Η πρόταση των ΗΠΑ

Παρουσιάζεται η πρόταση των ΗΠΑ στη διάσκεψη του Bretton Woods και ο τρόπος εφαρμογής της μέχρι το 1970

Read more