Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αρχείο για

Το σύστημα του Bretton Woods Μέρος Α’ – Στόχοι και η Πρόταση του Keynes

Παρουσιάζεται το οικονομικό κλίμα κατά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου, το πλαίσιο της διάσκεψης στο Bretton Woods και η βρετανική πρόταση του John Maynard Keynes

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση της κρίσης από την πλευρά των πλεονασματικών χωρών

Παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν προς την κρίση οι δύο μεγαλύτερες πλεονασματικές οικονομίες του κόσμου και οι λόγοι που τους ωθούν να υιοθετήσουν τις συγκεκριμένες στάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί μεταφοράς πλεονασμάτων

Παρουσιάζονται οι τρόποι μεταφοράς των πλεονασμάτων στις τοπικές και στην παγκόσμια οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η συνθήκη του Μάαστριχτ και τα επακόλουθά της

Παρουσιάζεται η συνθήκη του Μάαστριχτ και οι επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα