Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αρχείο για

Η κρίση του 2008 Μέρος Β’ – Η στήριξη της αγοράς

Παρατίθενται οι απώλειες της κρίσης και ο τρόπος με τον οποίο στηρίχθηκε η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση του 2008 Μέρος Α’ – Τα subprime δάνεια στις ΗΠΑ

Παρουσιάζεται το ξεκίνημα της κρίσης του 2008 στις ΗΠΑ με την έκρηξη των sub prime δανείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτογενείς κρατικές δαπάνες και επιβάρυνση επιτοκίων – Η παγίδα των ποσοστών και ο στόχος της αναδιάρθρωσης

Εξετάζονται οι κρατικές δαπάνες κατά την περίοδο 2009-2015 και συγκεκριμένα οι δαπάνες επιτοκίων για τη διερεύνηση του στόχου του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο παραγωγικό τοπίο Μέρος Β’: Η σύνδεση πλεονασμάτων – ελλειμμάτων

Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα πλεονάσματα με τα ελλείμματα της παγκόσμιας οικονομίας και η προτεινόμενη λύση για την άμβλυνση των διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο παραγωγικό τοπίο – Μέρος Α’: Η αποβιομηχάνιση της δύσης

Παρουσιάζεται η αποβιομηχανοποίηση της δύσης και η μεταφορά της παγκόσμιας παραγωγής σε τρίτες χώρες κυρίως της Ασίας.

Διαβάστε περισσότερα