Μετάβαση στο περιεχόμενο

Posts tagged ‘credit rating agencies’

Η κρίση του 2008 Μέρος Α’ – Τα subprime δάνεια στις ΗΠΑ

Παρουσιάζεται το ξεκίνημα της κρίσης του 2008 στις ΗΠΑ με την έκρηξη των sub prime δανείων

Διαβάστε περισσότερα

14. Οι οίκοι αξιολόγησης

Παρουσιάζονται οι οίκοι αξιολόγησης και η λειτουργία τους

Διαβάστε περισσότερα