Μετάβαση στο περιεχόμενο

Posts tagged ‘χρήμα’

Ανάπτυξη και μείωση του χρέους

Σχολιάζεται η ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι δεν μπορούμε να κυνηγάμε την ανάπτυξη με δανεικά.

Διαβάστε περισσότερα

04. Η κεντρική τράπεζα και η λειτουργία της, Μέρος Β’- Η άσκηση νομισματικής πολιτικής

Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η κεντρική τράπεζα ασκεί νομισματική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

03. Η κεντρική τράπεζα και η λειτουργία της, Μέρος Α’- Η δημιουργία του χρήματος

Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε πως η κεντρική τράπεζα δημιουργεί χρήμα και τους τρόπους διάθεσής του στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα

01. Το χρήμα ως δημόσιο αγαθό

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η φύση του χρήματος και η ιδιότητά του ως δημόσιο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα