Μετάβαση στο περιεχόμενο

Posts tagged ‘σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών’

Το τρίλημμα της μακροοικονομίας

Παρουσιάζεται η αγία τριάδα της μακροοικονομίας. Η επεξήγηση των βασικών επιλογών που καλείται να κάνει μια κυβέρνηση που διαχειρίζεται μια οικονομία ...

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα του Bretton Woods Μέρος Γ’ – Κατάρρευση του συστήματος

Παρουσιάζεται η κατάρρευση του συστήματος συναλλαγματικών ισοτιμιών και η κατάσταση που το διαδέχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα του bretton Woods Μέρος Β’ – Η πρόταση των ΗΠΑ

Παρουσιάζεται η πρόταση των ΗΠΑ στη διάσκεψη του Bretton Woods και ο τρόπος εφαρμογής της μέχρι το 1970

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα του Bretton Woods Μέρος Α’ – Στόχοι και η Πρόταση του Keynes

Παρουσιάζεται το οικονομικό κλίμα κατά τη λήξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου, το πλαίσιο της διάσκεψης στο Bretton Woods και η βρετανική πρόταση του John Maynard Keynes

Διαβάστε περισσότερα