Μετάβαση στο περιεχόμενο

Posts tagged ‘σύστημα κλασματικών αποθεμάτων’

Χρεοκοπία ή μνημόνιο; – Η προοπτική της ακίνητης περιουσίας

Παρουσιάζονται οι εναλλακτικές του μνημονίου και της άτακτης χρεοκοπίας και της επιστροφής στη δραχμή με ιδιαίτερη αναφορά στην ακίνητη περιουσία

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματιστηριακή κρίση του 1929 και η μεγάλη ύφεση Μέρος Β’ – Η Ανάκαμψη

Παρουσιάζονται τα μέτρα που λήφθηκαν και συνέβαλαν στην ανάκαμψη από την κρίση του 29 και τη μεγάλη ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματιστηριακή κρίση του 1929 και η μεγάλη ύφεση Μέρος Α’ – Τα αίτια και η κατάρρευση

Εξετάζονται οι αιτίες της κρίσης του 1929 και οι επιπτώσεις της μεγάλης ύφεσης που ακολούθησε

Διαβάστε περισσότερα

10. Καταστροφή του χρήματος

Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μειώνεται το χρήμα στην οικονομία κάθε φορά που αποπληρώνεται ένα δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

02. Το χρήμα και η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος

Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι εμπορικές τράπεζες "δημιουργούν χρήμα"

Διαβάστε περισσότερα