Μετάβαση στο περιεχόμενο

Posts tagged ‘παραγωγή’

Το σχέδιο Μάρσαλ ως επανεκκίνηση της Γερμανικής οικονομίας μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο

Εξετάζεται σε βάθος η ουσία του σχεδίου Μάρσαλ που εκπόνησαν οι Αμερικάνοι για την Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση της κρίσης από την πλευρά των πλεονασματικών χωρών

Παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν προς την κρίση οι δύο μεγαλύτερες πλεονασματικές οικονομίες του κόσμου και οι λόγοι που τους ωθούν να υιοθετήσουν τις συγκεκριμένες στάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί μεταφοράς πλεονασμάτων

Παρουσιάζονται οι τρόποι μεταφοράς των πλεονασμάτων στις τοπικές και στην παγκόσμια οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο παραγωγικό τοπίο Μέρος Β’: Η σύνδεση πλεονασμάτων – ελλειμμάτων

Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα πλεονάσματα με τα ελλείμματα της παγκόσμιας οικονομίας και η προτεινόμενη λύση για την άμβλυνση των διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο παραγωγικό τοπίο – Μέρος Α’: Η αποβιομηχάνιση της δύσης

Παρουσιάζεται η αποβιομηχανοποίηση της δύσης και η μεταφορά της παγκόσμιας παραγωγής σε τρίτες χώρες κυρίως της Ασίας.

Διαβάστε περισσότερα