Μετάβαση στο περιεχόμενο

Posts tagged ‘λειτουργία τραπεζικού συστήματος’

Πως τροφοδοτήθηκε το ελληνικό εξωτερικό χρέος – Μια σύντομη ιστορία

Μετάφραση - προσαρμογή του κειμένου του Klaus Kastner The race to lend Greece: A short story που καταδεικνύει τις συμπεριφορές στελεχών του τραπεζικού τομέα που οδήγησαν στην αύξηση του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματιστηριακή κρίση του 1929 και η μεγάλη ύφεση Μέρος Α’ – Τα αίτια και η κατάρρευση

Εξετάζονται οι αιτίες της κρίσης του 1929 και οι επιπτώσεις της μεγάλης ύφεσης που ακολούθησε

Διαβάστε περισσότερα

13. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας – capital ratio

Εξετάζεται ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας και ο τρόπος που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης του 2011

Διαβάστε περισσότερα

12. Τραπεζικός πανικός – bank run

Διερευνάται το φαινόμενο του τραπεζικού πανικού, και οι προληπτικοί και κατασταλτικοί τρόποι αντιμετώπισής του

Διαβάστε περισσότερα

11. Το ιδιωτικό χρέος

Εξετάζονται πτυχές του ιδιωτικού χρέους στην οικονομία και του τρόπου που το χειρίζονται οι εμπορικές τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα