Μετάβαση στο περιεχόμενο

Posts tagged ‘κεντρική τράπεζα’

Η χρηματιστηριακή κρίση του 1929 και η μεγάλη ύφεση Μέρος Α’ – Τα αίτια και η κατάρρευση

Εξετάζονται οι αιτίες της κρίσης του 1929 και οι επιπτώσεις της μεγάλης ύφεσης που ακολούθησε

Διαβάστε περισσότερα

Η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου 2011 – Κούρεμα του χρέους

Εξετάζονται οι όροι της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου και σχολιάζονται τα βασικά στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

04. Η κεντρική τράπεζα και η λειτουργία της, Μέρος Β’- Η άσκηση νομισματικής πολιτικής

Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η κεντρική τράπεζα ασκεί νομισματική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

03. Η κεντρική τράπεζα και η λειτουργία της, Μέρος Α’- Η δημιουργία του χρήματος

Σε αυτό το άρθρο εξετάζουμε πως η κεντρική τράπεζα δημιουργεί χρήμα και τους τρόπους διάθεσής του στην αγορά

Διαβάστε περισσότερα