Μετάβαση στο περιεχόμενο

Posts tagged ‘ιδιωτικό χρέος’

Μηχανισμοί μεταφοράς πλεονασμάτων

Παρουσιάζονται οι τρόποι μεταφοράς των πλεονασμάτων στις τοπικές και στην παγκόσμια οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η συνθήκη του Μάαστριχτ και τα επακόλουθά της

Παρουσιάζεται η συνθήκη του Μάαστριχτ και οι επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση του 2008 Μέρος Α’ – Τα subprime δάνεια στις ΗΠΑ

Παρουσιάζεται το ξεκίνημα της κρίσης του 2008 στις ΗΠΑ με την έκρηξη των sub prime δανείων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο παραγωγικό τοπίο Μέρος Β’: Η σύνδεση πλεονασμάτων – ελλειμμάτων

Παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα πλεονάσματα με τα ελλείμματα της παγκόσμιας οικονομίας και η προτεινόμενη λύση για την άμβλυνση των διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πως τροφοδοτήθηκε το ελληνικό εξωτερικό χρέος – Μια σύντομη ιστορία

Μετάφραση - προσαρμογή του κειμένου του Klaus Kastner The race to lend Greece: A short story που καταδεικνύει τις συμπεριφορές στελεχών του τραπεζικού τομέα που οδήγησαν στην αύξηση του εξωτερικού χρέους της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα