Μετάβαση στο περιεχόμενο

Posts tagged ‘εξειδικευμένο προσωπικό’

Η αποτυχία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη δημιουργία θέσεων εργασίας

Παρουσιάζεται η αποτυχία της επιχειρηματικής τάξης στην Ελλάδα στην απορρόφηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας.

Διαβάστε περισσότερα