Μετάβαση στο περιεχόμενο

Posts from the ‘Τα βασικά’ Category

Η λειτουργία της τράπεζας – Ένα απλοποιημένο παράδειγμα

Παρουσιάζεται ένα απλοποιημένο παράδειγμα της λειτουργίας μιας τράπεζας και του τραπεζικού συστήματος εν γένει

Διαβάστε περισσότερα

11. Το ιδιωτικό χρέος

Εξετάζονται πτυχές του ιδιωτικού χρέους στην οικονομία και του τρόπου που το χειρίζονται οι εμπορικές τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

10. Καταστροφή του χρήματος

Περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μειώνεται το χρήμα στην οικονομία κάθε φορά που αποπληρώνεται ένα δάνειο

Διαβάστε περισσότερα

09. Τα CDS ή αλλιώς Credit default swaps

Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των cds

Διαβάστε περισσότερα

04. Η κεντρική τράπεζα και η λειτουργία της, Μέρος Β’- Η άσκηση νομισματικής πολιτικής

Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η κεντρική τράπεζα ασκεί νομισματική πολιτική

Διαβάστε περισσότερα